29 ნოემბერი, 2022

საზოგადო მოღვაწეებთან

შეხვედრა ლევან ვასაძესთან (16 მარტი)

შეხვედრა ჯემალ ღაღანიძესთან (16 თებერვალი)

შეხვედრა ნატო გელაშვილთან (2 თებერვალი)

შეხვედრა ტარიელ ხარხელაურთან (26 იანვარი)

შეხვედრა ფსიქოლოგ ლელა ტყეშელაშვილთან (28 დეკემბერი)

შეხვედრა ირაკლი ორჟონიასთან (22 დეკემბერი)

შეხვედრა გია ნიკოლაძესთან (“ნიკოლშოუ”) (15 დეკემბერი)

შეხვედრა ირაკლი ლომოურთან (23 ნოემბერი)

შეხვედრა ელდარ შენგელაიასთან (17 ნოემბერი)

შეხვედრა რუსუდან ფეტვიაშვილთან (23 ივნისი)