29 ნოემბერი, 2022

ღმერთთან მსგავსება – პიროვნულობა და თავისუფლება

მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი საქართველოში

სანდრო ბითაძის პერსონალური გამოფენა “ხედები”

ქრისტიანობა და ახალგაზრდები

მორალი და ზნეობა საერო და საეკლესიო სამართალში

ადამიანის საზრისი

ბედნიერება

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა ქრისტიანობაში

ავგუსტინე და პელაგიუსი – დაუსრულებელი კამათი

შეხვედრა რეჟისორ ბუბა ხოტივართან

სიმღერის როლი ადამიანის ცხოვრებაში

წიგნი და წიგნიერება • შეხვედრა გიორგი კეკელიძესთან